Het valt niet meer te ontkennen: Nederland verduurzaamt. Bij nieuwbouwprojecten worden duurzame energiebronnen geïntegreerd en de gasaansluiting wordt steeds vaker achterwege gelaten. Ook in de bestaande woningbouw worden meer en meer maatregelen getroffen om te verduurzamen. Er moeten nog flinke slagen gemaakt worden, maar de warmtepompen zijn goed op weg: in ongeveer 10% van de gevallen wordt gekozen voor een warmtepomp als verwarmingsinstallatie en dit aandeel groeit door. Door dit stijgende aandeel zal naar verwachting eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen voor het eerst hoger liggen dan die van gasgestookte ketels.

Buitendeel van een lucht water warmtepomp

 

Warmtepompen vaker standaard bij nieuwbouw

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM-renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen.

Hybride warmtepompen zorgen voor versnelling groei

 

Omzetwaarde warmtepompen gaat CV-ketels voorbij

Bovenstaande ontwikkelingen dragen bij aan de groei van de verkoopaantallen van warmtepompen in Nederland. Gevolg van het groeiende aantal verkopen is dat de jaarlijkse omzetwaarde stijgt en deze in 2018 voor het eerst de omzetwaarde van ketels in de woningbouw zal overstijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Warmteppompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Business Development Holland (BDH).

In 2018 zal er naar schatting voor ca. € 250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd worden, tegenover ca. € 220 miljoen aan HR-ketels. Hiermee is de warmtepomp in omzetwaarde conventionele apparatuur definitief voorbij. Deze verschuiving geeft naast de duurzame trend ook een duidelijke economische trend aan: van het goedkopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat met lagere variabele kosten (de warmtepomp). Voor de eindgebruiker gunstig: deze doet een eenmalige investering en heeft veel minder last van fluctuerende gasprijzen. Een goed signaal voor de warmtepompsector, waaronder leveranciers en installateurs: particulieren en bedrijven zijn bereid te investeren in duurzaamheid.
 

Duurzaamheid veelbesproken thema Vakbeurs Energie

Dat duurzame energieopwekking een veelbesproken thema is blijkt wel uit het succes van de Vakbeurs Energie die dit jaar voor de 13e keer plaatsvindt. Meer dan 300 exposanten vertellen hier een verhaal over verduurzaming. Warmtepompstrategie is daar een van. “Het besef dat er nu actie moet worden ondernomen is bij veel gemeentes, woningcorporaties en ondernemers aanwezig,” zegt Peter Wagener van Warmtepompstrategie. “De manier waarop roept echter meteen ook veel vragen op. Wij bieden gemeentes, woningcorporaties, installateurs en particulieren concrete handvatten en tools om met verduurzaming aan de slag te gaan.” aldus Wagener.

De Vakbeurs Energie richt zich op iedereen die met duurzame energieopwekking of energiebesparing bezig is. De beurs vindt plaats van 10-12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch en is dagelijks van 10:00 tot 17:00 geopend. Warmtepompstrategie is te vinden op Stand D.018 in hal 3. Kijk voor meer informatie op www.vakbeursenergie.nl.